Zorg voor Jeugd & de WIJ-teams/ Sociale Teams

Zorg voor Jeugd Groningen en de WIJ-teams/ Sociale Teams zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De procescoördinatie die met behulp van Zorg voor Jeugd Groningen wordt uitgevoerd, is immers een taak van de WIJ-teams/ Sociale Teams.

Duidelijk en transparant

Elke gemeente is verplicht een WIJ-teams/ Sociale Teams op te zetten. Een WIJ-teams/ Sociale Teams biedt ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. De Groninger gemeenten en de provincie Groningen hebben met elkaar afspraken gemaakt over het realiseren van de WIJ-teams/ Sociale Teams om voor de burgers, instellingen en de netwerken een richting te ontwikkelen die voor iedereen duidelijk en transparant is. Zo zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de procescoördinatie wordt georganiseerd wanneer meer instellingen betrokken zijn bij een jeugdige en/of gezin.

 

Procescoördinatie vanuit acht regio’s

De provincie Groningen is ingedeeld in acht regio’s. In elke regio wordt door de GGD of WIJ-teams/ Sociale Teams procescoördinatoren ingezet om wanneer nodig de taak procescoördinatie uit te voeren. Dat gebeurt vanuit de acht regionale backoffices van de WIJ-teams/ Sociale Teams. Op lokaal niveau bepalen gemeenten waar en hoe de WIJ-teams/ Sociale Teams wordt ingericht en op welke wijze jongeren en ouders de WIJ-teams/ Sociale Teams kunnen benaderen.