Procescoördinatie

Onder procescoördinatie verstaan we alle activiteiten gericht op het regisseren, verbinden, afstemmen en bewaken van de organisatie en uitvoering van de hulpverlening aan een jeugdige en/of gezin op het moment dat één of meerdere instellingen betrokken zijn bij één en dezelfde jeugdige en/of het gezin. Uitgangssituatie is één gezin, één plan en één procescoördinator.

 

Hoe wordt procescoördinatie in Groningen ingevuld?

Wanneer er meerdere instellingen betrokken zijn bij de hulp aan een jeugdige, start de procescoördinatie. Hierover zijn afspraken gemaakt in een convenant met alle betrokken instellingen in een gemeente of regio. Op grond van de beslisregels in het zorgconvenant wijst het systeem automatisch aan welke instelling de procescoördinatie heeft. Hierover ontvangt de betreffende instelling een mailbericht.

GGD Groningen, de WIJ-teams en/of Sociale Teams voeren de procescoördinatie uit binnen Zorg voor Jeugd Groningen. Als naar aanleiding van de signalen uit Zorg voor Jeugd Groningen blijkt dat de hulpverlening afstemming en coördinatie behoeft, dan komen de procescoördinatoren in actie.
De GGD, WIJ-team en/of Sociale Team kan de taak procescoördinatie overdragen aan een van de betrokken hulpverlenende instellingen als dat in het belang van de jeugdige/gezin is.

Voordelen procescoördinatie

De procescoördinatie is primair bedoeld om ervoor te zorgen dat:
– de hulp die aan een jeugdige wordt geboden op elkaar is afgestemd;
– de professionals die bij een jeugdige betrokken zijn dat van elkaar weten en met elkaar afspraken maken over hun inzet;
– de professionals die zich zorgen maken over een jeugdige dat met elkaar delen en samen een plan maken om de situatie te verbeteren.

Vragen over procescoördinatie?

Voor vragen over procescoördinatie kunt u terecht bij de verantwoordelijke in uw eigen organisatie. Indien nodig kan hij/zij met vragen over de uitvoering van de procescoördinatie terecht bij de betreffende procescoördinator in de regio.
Bij vragen over functioneren van het systeem Zorg voor Jeugd Groningen, kunt u terecht bij de regiobeheerder Ben Boddie: zvjg@ggd.groningen.nl.