Over Zorg voor Jeugd

Kinderen en jongeren tot 23 jaar, die een risico lopen of die hulp krijgen van een hulpverleningsinstelling, krijgen sinds eind januari 2010 een vermelding in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen.

Het doel van Zorg voor Jeugd Groningen is dat de hulpverlening beter op elkaar wordt afgestemd. Door het op tijd signaleren, moet bovendien worden voorkomen dat problemen bij jongeren uitgroeien tot grote risico’s voor hun ontwikkeling.