Gemeente Het Hogeland

Lokale signaalgevers:
Het Prisma
primair onderwijs 
Schoolbestuur Lauwers en Eems primair onderwijs
  – OBS Klinkenborg
   – OBS Usquert
   – OBS Onnema
   – OBS De Schutsluis
   – OBS Roodschoul
   – OBS Brunwerd
   – OBS Jansenius de Vries
   – NBS De Sterren
CBS de Rank primair onderwijs
RKB De Schelp primair onderwijs
CBS H.H. Simonides primair onderwijs
CBS de Regenboog primair onderwijs
 

CBS de Noordkaap

CBS Willem-Alexander

VCPO Noord-Groningen

GBS De Wierde

OBS Kromme Akkers

CBS De Meander

CBS De Borgschool

SWS Rasquert

Basisschool De Piramiden

IKC De Wierde

OBS Tiggeldobbe

SWS Op Wier

ODBS Nijenstein

BS Mandegoud

IKC De Linde

Montessori BSO De Getijde

SWS De Dobbe

OBS De 9 Wieken

CDBS de Akker

SWS ‘t Groenland/ VCPO Noord Groningen

CBS Regenboog

Dr. K. Schilderschool

CBS De Haven

St. Walfridusschool

De Regenboog CBS

Ichthusschool

St. Jozefschool

 

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

Het Hogeland College voortgezet onderwijs
AOC Terra Groene school voortgezet onderwijs
 

Gemeente Het Hogeland

Calidad

Mensenwerk Hogeland

Zizo Zorg

Stichting Keroazie

Jongerenwerk Barkema en de Haan

OGGz netwerk gemeente

Praktijk kind in beeld

Huisartsenpraktijk Baflo

Huisarts Z. Regtop

Huisarts plus Apotheek Zoutkamp

SZ en werk De Marne & Winsum

‘s Heeren Loo Noordoost

St. Welzijn Bedum

Zorg loket De Marne

Beertje Paddington

Kids2b

Stg. Peuterspeelzaalwerk

Kindercentr. en Gastouderbureau De Grondzeiler

 

 

 

 

leerplicht

AMW

AMW

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugd -en jongerenwerk

gezondheidszorg

gezondheidszorg

gezondheidszorg

gezondheidszorg

gezondheidszorg

welzijn

welzijn

welzijn

welzijn

kinderopvang

kinderopvang

kinderopvang

kinderopvang