Gemeente Het Hogeland woonplaats Eemsmond

Lokale signaalgevers:
GBS dr. R.J. Damschool primair onderwijs 
Schoolbestuur Lauwers en Eems primair onderwijs
  – OBS Klinkenborg
   – OBS Usquert
   – OBS Onnema
   – OBS De Schutsluis
   – OBS Roodschoul
   – OBS Brunwerd
   – OBS Jansenius de Vries
   – NBS De Sterren
CBS de Rank primair onderwijs
RKB De Schelp primair onderwijs
CBS H.H. Simonides primair onderwijs
CBS de Regenboog primair onderwijs
CBS de Noordkaap

CBS Willem-Alexander

primair onderwijs

primair onderwijs

Het Hogeland College voortgezet onderwijs
Gemeente Eemsmond 

Calidad

Zizo Zorg

leerplicht

AMW

jeugdzorg