Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom hebben we de volgende afspraak gemaakt. Het belangrijkste is dat binnen ZvJG alleen zogenoemde ‘dat’-informatie, dus geen inhoudelijke informatie wordt uitgewisseld.  Het College Bescher­ming Persoonsgegevens (CBP) en het Ministerie van Justitie hebben vastgesteld dat het vastleggen en doorgeven van deze ‘dat’-informatie toegestaan is.
Lees hier meer over Zorg voor Jeugd Groningen en de bescherming van uw persoonsgegevens.