Gemeente Appingedam

Gemeente Appingedam
Lokale signaalgevers:
Noorderpoort Middelbaar beroeps onderwijs 
SWV204/209 Speciaal onderwijs
Eemsdeltacollege loc. Pastorielaan voortgezet onderwijs
Eemsdeltacollege loc. Opwierderweg voortgezet onderwijs
PGB Zorg Appingedam Jeugdzorg
Huisartsenpraktijk A.B. Nieuwenhuis gezondheidszorg
Huisartspraktijk Arntzen gezondheidszorg
Huisartspraktijk J.S. Wijpkema gezondheidszorg
Huisartspraktijk M.E. Gelling-Frankes gezondheidszorg
Kinese Fysiotherapeuten gezondheidszorg
ASWA Appingedam jeugd- en jongerenwerk
Limor
welzijn
AMW