Gemeente Delfzijl

Lokale signaalgevers:
GBS Het Baken primair onderwijs 
Noordkwartier primair onderwijs 
KBS Sterre der Zee primair onderwijs 
Eemsdeltacollege loc. Sikkel voortgezet onderwijs
Dollardcollege voortgezet onderwijs
Noorderpoort middelbaar beroeps onderwijs
Gemeente Delfzijl  leerplicht 
RMC Groningen leerplicht 
ISD Noordoost  gemeente
Huisartspraktijk S.Patandin gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Poseidon gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Blonk gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Webster/Karg gezondheidszorg
LieverHoes Jeugdzorg
St. Welzijn & Dienstverlening AMW
WMO team gemeente Delfzijl AMW
SW&D  welzijn