Gemeente Het Hogeland woonplaats Bedum

Lokale signaalgevers:
Beertje Paddington  kinderopvang 
Kids2b kinderopvang
Stg. Peuterspeelzaalwerk  kinderopvang 
CDBS de Akker

SWS ‘t Groenland / VCPO Noord Groningen

primair onderwijs

primair onderwijs

CBS Regenboog primair onderwijs
Dr. K. Schilderschool primair onderwijs
CBS De Haven primair onderwijs
St. Walfridusschool primair onderwijs
Gemeente Bedum leerplicht
Huisarts Z. Regtop gezondheidszorg
‘s Heeren Loo Noordoost Welzijn
St Welzijn Bedum

Mensenwerk Hogeland

Welzijn

AMW