Met wie krijgen we te maken?

Als jeugdigen of als ouder/verzorger kunt u met verschillende hulpverleners te maken krijgen. Als er een signaal over een jeugdige of het gezin gegeven wordt zijn er twee mogelijkheden:
  1. Eén hulpverlener heeft zorgen én geeft een signaal af in Zorg voor Jeugd Groningen. Als ouder/verzorger of als jongere zelf (vanaf 16 jaar) word u door betreffende hulpverlener geïnformeerd.
  2. Twee of meer hulpverleners hebben zorgen en een signaal afgegeven in Zorg voor Jeugd Groningen. De ouder/verzorger en de jongere zijn hierover geïnformeerd.  Op basis van vaste afspraken wijst ZvJG een procescoördinator aan. De procescoördinator zorgt ervoor dat hulpverleners goed samenwerken en dat er één aanspreekpunt komt voor de ouders/verzorgers en jeugdige.
Kijk hier voor alle betrokken organisaties in uw gemeente.