Gemeente Het Hogeland woonplaats Winsum

Lokale signaalgevers:
Jongerenwerk Barkema en de Haan  jeugd -en jongerenwerk 
OGGZ netwerk gemeente gezondheidszorg
OGGZ netwerk gemeente Winsum gezondheidszorg
Praktijk kind in beeld

Huisartsenpraktijk Baflo

gezondheidszorg

gezondheidszorg

SZ en Werk De Marne & Winsum welzijn
VCPO Noord-Groningen primair onderwijs 
GBS de Wierde primair onderwijs
OBS Kromme Akkers primair onderwijs
CBS de Meander primair onderwijs
CBS de Borgschool primair onderwijs
SWS Rasquert
Basisschool De Piramiden

IKC De Wierde

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

AOC Terra Groene School voortgezet onderwijs
Wessel Gansfort College Winsum voortgezet onderwijs
Gemeente Winsum leerplicht