Hoe kan ik reageren?

Wanneer een jeugdige en/of diens ouders/verzorgers in verband met persoonlijke omstandigheden niet willen dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd in Zorg voor Jeugd Groningen, dan kan bij de  gemeente bezwaar worden aangetekend.Een jongere moet daarvoor 12 jaar of ouder zijn en tot 16 jaar samen met de ouders of wettelijke vertegenwoordiger bezwaar aantekenen.Het bezwaar kan worden ingediend bij de gemeente waar de jeugdige is ingeschreven. Jeugdigen en/of diens ouders/verzorgen hebben oprecht op inzage en correctie van gegevens.

Voor meer informatie hierover, kun je contact opnemen met de beleidsambtenaar jeugd van de gemeente. Klik hier voor de juiste contactpersoon per gemeente.