Informeren ouders/jeugdigen

Wanneer een signaal over een jeugdige wordt afgegeven in Zorg voor Jeugd Groningen, moet de jeugdige en/of de ouders/verzorgers hierover worden geïnformeerd. Dit hoeft niet als er een onveilige situatie is voor de jeugdige en/of de signaalgever. Deze afweging moet dan wel achteraf verantwoord kunnen worden.
Het is niet verplicht om toestemming te hebben voor afgifte van een signaal.
Informatiemateriaal
Er is informatiemateriaal beschikbaar om ouders en jeugdigen te informeren.
Zo zijn er basisteksten voor instellingen die ketenregistraties doen in Zorg voor Jeugd Groningen. Er is ook een nieuw ZvJG folder voor ouders n of verzorgers 02062017 beschikbaar die signaalgevers aan ouders kunnen geven bij afgifte van een signaal.