Centrum voor Jeugd en Gezin, Sociale en/of WIJ Teams

Zorg voor Jeugd Groningen en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De procescoördinatie die met behulp van Zorg voor Jeugd Groningen wordt uitgevoerd, is immers een taak van de CJG’s, GGD, Sociale en/of WIJ Teams.

Duidelijk en transparant

Elke gemeente is verplicht een CJG, Sociale en/of WIJ Teams op te zetten. Een CJG, Sociale en/of WIJ Teams biedt ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. De Groninger gemeenten en de provincie Groningen hebben met elkaar afspraken gemaakt over het realiseren van de CJG’s, Sociale en/of WIJ Teams om voor de burgers, instellingen en de netwerken een richting te ontwikkelen die voor iedereen duidelijk en transparant is. Zo zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de procescoördinatie wordt georganiseerd wanneer meer instellingen betrokken zijn bij een jeugdige en/of gezin.

Procescoördinatie vanuit acht regio’s

De provincie Groningen is ingedeeld in acht regio’s. In elke regio worden de procescoördinatoren van de GGD, Sociale en/of WIJ Teams ingezet om wanneer nodig de taak procescoördinatie uit te voeren. Dat gebeurt vanuit de acht regionale backoffices van de CJG’s, Sociale en/of WIJ Teams. Op lokaal niveau bepalen gemeenten waar en hoe het CJG, Sociale en/of WIJ Teams wordt ingericht en op welke wijze jongeren en ouders het CJG, Sociale en/of WIJ Teams kunnen benaderen.