Gemeente Groningen woonplaats Haren

Lokale signaalgevers:
Brinkschool primair onderwijs 
Brinkschool, loc. De Linde primair onderwijs 
CBS De Borg primair onderwijs 
CBS Hunnebal  primair onderwijs 
GBS De Mikkelhorst  primair onderwijs 
OBS De Rieshoek  primair onderwijs 
Stg. St. Nicolaas primair onderwijs
OBS De Wissel primair onderwijs
OBS De Meent primair onderwijs
Peter Petersenschool primair onderwijs
CBS De Marke primair onderwijs
Guyotschool voor doven en slechthorenden speciaal onderwijs
Mytylschool Prins Johan Friso speciaal onderwijs 
Groninger Buitenschool speciaal onderwijs
Visio Onderwijs Haren speciaal onderwijs
Kentalis Guyotschool speciaal voortgezet onderwijs
   
Maartenscollege voortgezet onderwijs
Zernike college voortgezet onderwijs
   
Gemeente Haren leerplicht
Gemeente Haren, WIJZteam WIJZteam
Pido kinderopvang
Stg. Kinderopvang Haren kinderopvang
Stg. Torion welzijn