Landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Zorg voor Jeugd Groningen is aangesloten op de landelijke VIR. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om aan te sluiten op de VIR.

De VIR is een landelijk digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jeugdigen (tot 23 jaar) vanuit de lokale en provinciale verwijsindexen bij elkaar brengt.  Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jeugdige ook bekend is bij een collega elders in het land. Dankzij de verwijsindex blijft elke jeugdige in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.In vrijwel alle gemeenten, regio’s en provincies is gekozen voor een lokale verwijsindex die weer moet aansluiten op de landelijke verwijsindex. Lokaal wordt gekozen voor een ander systeem omdat deze systemen ook beschikken over andere functies die van belang zijn. Bijvoorbeeld het bieden van functies om een sluitende structuur te realiseren voor de procescoördinatie. Zo heeft de provincie Groningen de provinciale verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen in gebruik genomen. De ketenregistraties en signalen worden daarmee doorgegeven aan de landelijke verwijsindex. Zijn er in de landelijke verwijsindex ook al meldingen over deze jeugdige uit andere gebieden, dan wordt een bericht gestuurd vanuit de VIR naar Zorg voor Jeugd Groningen. De VIR maakt dus een verbinding met alle lokale verwijsindexen. De meldingen die in lokale verwijsindexen gedaan worden over dezelfde jeugdige brengt de landelijke verwijsindex door berichtenverkeer naar de lokale verwijsindexen weer bij elkaar.