Gemeente Loppersum

Lokale signaalgevers:
Prof. B. Holwerdaschool  primair onderwijs 
Stg. Marenland primair onderwijs
OBS De Zandplaat primair onderwijs
Juneco (de vroegere Samvalora)

Ouders & Co.

jeugdzorg

jeugdzorg

St. Peuterspeelzaalwerk kinderopvang
Psychologenpraktijk Ad-RM gezondheidszorg