Wat wordt geregistreerd?

In Zorg voor Jeugd Groningen staat alleen dát er zorgen zijn over uw kind. Er staat geen informatie in over de problemen zelf.

Van uw kind staan verder de naam, adres, woonplaats, leeftijd en het Burger Service Nummer (BSN) in het systeem. Zolang er zorgen zijn over uw kind blijven deze gegevens in het systeem staan. Alleen hulpverleners, die zelf betrokken zijn bij uw kind, kunnen de gegevens inzien.