Gerelateerde onderwerpen

Het project Zorg voor Jeugd Groningen kan niet los gezien worden van een aantal andere ontwikkelingen die direct samenhangen met de invoering van het signaleringssysteem. Het betreft de volgende ontwikkelingen:
– Landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
– Centrum voor Jeugd en Gezin
– Elektronisch kinddossier
– Veiligheidshuizen
– VSV Groningen
– Wegwijzer in de zorg