Gemeente Westerwolde voorheen Bellingwedde

Lokale signaalgevers:
CBS De Loopplank primair onderwijs
OBS Oosterschool primair onderwijs
OBS De Vlonder primair onderwijs
OBS ‘t Vrieske Honk primair onderwijs
CBS De Wegwijzer primair onderwijs
Westerschool primair onderwijs
OBS De Wiekslag primair onderwijs
Dollard College Bellingwolde voortgezet onderwijs
Gemeente Bellingwedde leerplicht
   
Stg. PSZ gemeente Bellingwedde kinderopvang 
Kinderopvang Loosterheem kinderopvang