Privacy

Signalerings- en registratiesystemen zoals Zorg voor Jeugd Groningen staan vaak ter discussie als het gaat om privacy van cliënten. Het is terecht dat we zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens en de privacy van jeugdigen. Met de invoering van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen zijn daarom diverse maatregelen getroffen. Klik hier om het privacyreglement te downloaden.

‘Dat’-informatie

Het belangrijkste is dat binnen Zorg voor Jeugd Groningen alleen zogenoemde ‘dat’-informatie wordt uitgewisseld. Er is dus geen inhoudelijk informatie over een jeugdige opgenomen in Zorg voor Jeugd. Het College Bescher­ming Persoonsgegevens (CBP) en juristen van het Ministerie van Justitie hebben geconcludeerd dat het vastleggen en doorgeven van deze informatie niet in strijd is met de privacyregels.

 

Ouders en jeugdigen informeren

Wel moet iedereen die met Zorg voor Jeugd Groningen gaat werken aan een aantal regels voldoen. Deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. De belangrijkste regel is dat een jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers eerst geïnformeerd moeten worden vóórdat de gegevens van een jeugdige in Zorg voor Jeugd Groningen geregistreerd worden. Dit hoeft niet als er een onveilige situatie is voor de jeugdige en/of de signaalgever. Deze afweging moet dan wel achteraf verantwoord kunnen worden. Ook zijn er uiteraard beveiligingsmaatregelen getroffen in het systeem, zodat de gegevens optimaal beschermd zijn.

 

Belangrijkste spelregels op een rijtje

Uit het oogpunt van privacy zijn de volgende maatregelen voor het gebruik van het signaleringsysteem Zorg voor Jeugd getroffen: