Gemeente Het Hogeland woonplaats De Marne

Lokale signaalgevers:
Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp gezondheidszorg
Gemeente De Marne  leerplicht
Stg. Peuterspeelzaalwerk De Marne  kinderopvang 
Kindercentr. en Gastouderbureau De Grondzeiler kinderopvang
Zorgloket gemeente De Marne welzijn
Stichting Keroazie jeugdzorg
De regenboog CBS primair onderwijs
Ichthusschool primair onderwijs
St Jozefschool primair onderwijs
CBS Hendrik de Cockschool primair onderwijs
De Handpalm GBS primair onderwijs