Info voor ouders & jeugdigen

Opvoeden en opgroeien is niet altijd makkelijk. Daar kun je als ouders/verzorgers of jeugdige best hulp bij gebruiken. Gelukkig zijn er veel organisaties die kunnen helpen.

Soms lijkt het wel alsof er voor ieder probleem een aparte organisatie is. Je kunt als ouder of jeugdige met meerdere organisaties te maken krijgen. Goede samenwerking tussen de organisaties is dan van groot belang. Zorg voor Jeugd Groningen is een hulpmiddel om snel en efficiënt hulp op gang te brengen.
Op deze website kun je meer lezen over wat Zorg voor Jeugd Groningen precies is en wat het voor jou als ouder/verzorger of jeugdige kan betekenen.