Aangesloten instellingen

We onderscheiden drie typen deelnemers Zorg voor Jeugd Groningen:

  1. Gemeenten en provincie
    De Groninger gemeenten en de provincie Groningen zijn als regisseur van jeugdhulpverlening opdrachtgever van het project. Klik hier voor een overzicht van de contactpersonen.
  2. Instellingen die hulp verlenen aan jeugdigen als kernactiviteit hebben
    Deze instellingen nemen deel in het project door te registreren en signaleren en in sommige gevallen door de zorg te coördineren en hulp te verlenen. Klik hier voor een overzicht van de deelnemende instellingen.
  3. Instellingen die contact hebben met jeugdigen
    Deze instellingen (vindplaatsen), zoals onderwijs en kinderdagverblijf, nemen deel door signalen af te geven. Klik hier voor een overzicht van de deelnemende instellingen per gemeente. Klik hier als u een overzicht van de deelnemende instellingen wenst, geordend per domein.