Technische specificaties

De webapplicatie Zorg voor Jeugd Groningen is door Pink Roccade ontwikkeld.

Applicatie

De applicatie wordt centraal via het internet beschikbaar gesteld en is door een browser, bijvoorbeeld Internet Explorer, te benaderen via een link. Het technische beheer van de applicatie en het hosten van de applicatie en de gegevens wordt buiten de gemeente door Pink Roccade uitgevoerd (Application Service Providing genoemd, ASP). De applicatie is gebouwd op en rond de nieuwste Oracle 10g technologie. Hierin wordt een database gebruikt om de applicatiegegevens te bewaren. Een applicatieserver wordt gebruikt om deze over het internet aan te bieden. Een webcache en een firewall zorgen voor de beveiliging en ontsluiting naar het internet.

Webservice

Een andere belangrijke component van Zorg voor Jeugd Groningen is de webservice. Hiermee kunnen beveiligd automatisch signalen en ketenregistraties aan het signaleringssysteem worden aangeboden. Deze aangeboden signalen en ketenregistraties worden automatisch in Zorg voor Jeugd Groningen verwerkt en via de webapplicatie van Zorg voor Jeugd Groningen beschikbaar gesteld aan de hulpverleners. Hiermee kunnen deelnemende organisaties de invoer van signalen en ketenregistraties vanuit hun eigen primaire systemen geautomatiseerd laten verlopen.