VSV Groningen (Voortijdig schoolverlaten)

Door middel van de website http://www.vsvgroningen.nl willen we iedereen in de provincie Groningen die te maken heeft met voortijdig schoolverlaten:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Gerry Blaauw, projectleider vsv regiomiddelen
050 547 08 50
06 533 261 34
g.blaauw@noorderpoort.nl

Freank Broeders, projectleider vsv regiomiddelen
050 547 09 18
06 531 591 43
rfc.broeders@noorderpoort.nl