Hulpverlenende instellingen

De volgende bovenregionale hulpverlenende instellingen zijn aangesloten op Zorg voor Jeugd Groningen:

Jeugdbescherming Noord
GGD Groningen (zorgcoördinatie)
MEE Groningen
Stichting NOVO/ Cosis
Halt Noord-Nederland
Wender
Stichting Welzijn en Dienstverlening
Stg. Maatsch. Dienstverlening Old Ambt (MDO)
Noordermaat
Wel-com
Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)
Reik (de vroegere Driever’s dale)
De Zijlen
Molendrift
Elker
Jonx Lentis
Raad voor de Kinderbescherming, via de landelijke verwijsindex
Leger des Heils, RIBW-jeugd
Accare UCKJP
Inter-Psy

OCRN jeugd ggz

William Schrikker Groep > via de landelijke verwijsindex