Veiligheidshuizen

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van gemeente, Openbaar Ministerie, politie en instellingen om de veelplegers die zich crimineel gedragen of overlast veroorzaken, beter aan te pakken.
Dat wil zeggen dat de daders een traject krijgen aangeboden dat moet leiden tot gedragsverandering waardoor zij stoppen met criminele activiteiten.
Het Veiligheidshuis richt zich op het repressieve domein. Zorg voor Jeugd Groningen is gericht op het preventieve domein. Er zijn afspraken gemaakt die aangeven op welke wijze de samenhang en samenwerking tussen het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen en het Veiligheidshuis moet worden georganiseerd.