Gemeente Veendam

Lokale signaalgevers:
CBS De Kern primair onderwijs
CBS ‘t Haimstee primair onderwijs
Zorgplatform PO Veendam e.o primair onderwijs 
Mgr. Bekkersschool primair onderwijs 
OJBS De Ommewending primair onderwijs
In de Manne Jenaplanschool primair onderwijs
ODBS Westerschool primair onderwijs
OBS De Sleutel primair onderwijs
Wim Monnereau-school primair onderwijs 
OBS De Viermaster primair onderwijs
OBS Noorderbreedte primair onderwijs
OBS de Braskörf primair onderwijs
ODBS de Butte primair onderwijs
Margaretha Hardenbergschool speciaal onderwijs
OSG Winkler Prins voortgezet onderwijs
Ubbo Emmius voortgezet onderwijs
Noorderpoort middelbaar beroeps onderwijs
Neeltje verloskundigenpraktijk gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Sorghvliet M. Sewuster-van der Heijde, huisarts gezondheidszorg
St. welzijnsorganisatie Compaen  welzijn
Stichting Sub Rosa  welzijn 
   
Gemeente Veendam leerplicht 
   
Thuiszorgbegeleiding Meander kinderopvang 
Kindercentrum Hoi Pippeloi kinderopvang
KDV Bamba kinderopvang
Acantus Groep woningcorporatie
Thuiszorgbegeleiding Meander gezondheidszorg
Borgerspark verloskundigen

PersonalCareForYou

gezondheidszorg

gezondheidszorg