Wie kunnen registreren in ZvJG?

Alleen medewerkers van instellingen die zijn aangesloten op Zorg voor Jeugd Groningen kunnen iets in het systeem vermelden.

In de provincie Groningen zijn veel organisaties die hulp geven aan kinderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan GGD Groningen, Jeugdbescherming Noord en instellingen voor Maatschappelijk Werk.
Maar het kunnen ook andere organisaties zijn,  zoals scholen, gemeenten, welzijnsinstellingen en huisartsen.

Kijk hier voor een overzicht van alle aangesloten organisaties in uw gemeente.