Gemeente Ten Boer

Lokale signaalgevers:
VGPONN De Poort  primair onderwijs
OBS De Huifkar primair onderwijs 
CBS De Fontein primair onderwijs
CBS De Schalm primair onderwijs 
CBS De Til

CBS De Wieken

primair onderwijs 

primair onderwijs

Cedin jeugdzorg
 Gemeente Ten Boer welzijn
 
 St. Peuterspeelzalen ten Boer kinderopvang
  Huisartspraktijk L. Ensing gezondheidszorg
  AndersOm Thuisbegeleiding B.V. gezondheidszorg