Aansluiten op Zorg voor Jeugd

Gemeenten zijn door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor Zorg voor Jeugd Groningen. De gemeente stelt het signaleringssysteem ter beschikking, draagt er zorg voor dat procescoördinatie wordt uitgevoerd op basis van bindende afspraken en ziet er op toe dat deze afspraken door de betrokken partijen worden nageleefd. Deze bindende afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsconvenant Zorg voor Jeugd Groningen.

 

Wilt u als instelling aansluiten op Zorg voor Jeugd Groningen?

Neem dan contact op met de beleidsmedewerker jeugd van uw gemeente. De contactgegevens vindt u hier.

De benodigde formulieren kunt u hieronder downloaden: