Wat betekent een registratie in ZvJG?

Wat betekent het als u in ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ (ZvJG) wordt geregistreerd?

 Een jeugdige kan op twee manieren in ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ worden vermeld:
  1. Als u hulp krijgt van een organisatie. Om andere organisaties die uw gezin misschien ook kennen te laten weten dat u hulp krijgt,  wordt u in Zorg voor Jeugd Groningen geregistreerd. Er staat niet bij waarvoor u hulp krijgt. Alleen medewerkers van de instelling waar u vermeld staat, krijgen deze melding te zien.
  2. Als een professional zich zorgen maakt over een jeugdige. Nadat hij of zij die zorgen met de ouders of met de jongere heeft besproken, geeft de hulpverlener een signaal af in ZvJG. Op die manier kunnen andere hulpverleners zien dat er zorgen zijn. Het betekent dus dat de hulpverleners die u kennen van elkaar weten, dat ze zich zorgen maken.