Gemeente Eemsdelta

Lokale signaalgevers:
GBS Het Baken primair onderwijs 
Noordkwartier primair onderwijs 
KBS Sterre der Zee

Prof. B. Holwerdaschool

Stg. Marenland

OBS De Zandplaat

SWV 204/209

St. Peuterspeelzaalwerk

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs 

primair onderwijs 

speciaal onderwijs

Kinderopvang

Eemsdeltacollege loc. Sikkel voortgezet onderwijs
Dollardcollege

Eemsdeltacollege loc. Pastorielaan

Eemsdeltacollege loc. Opwierderweg

voortgezet onderwijs

voortgezet onderwijs

voortgezet onderwijs

Noorderpoort middelbaar beroeps onderwijs
Gemeente Delfzijl  leerplicht 
RMC Groningen leerplicht 
ISD Noordoost  gemeente
Huisartspraktijk S.Patandin gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Poseidon gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Blonk gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Webster/Karg

Huisartsenpraktijk A.B. Niuwenhuis

Huisartsenpraktijk Arntzen

Huisartsenpraktijk J.S. Wijpkema

Huisartsenpraktijk M.E. Gelling-Frankes

Kinese Fysiotherapeuten

Psychologenpraktijk Ad-RM

gezondheidszorg

gezondheidszorg

gezondheidszorg

gezondheidszorg

gezondheidszorg

gezondheidszorg

gezondheidszorg

LieverHoes

PGB Zorg Appingedam

Juneco (de vroegere Samvalora)

Ouders & Co.

Jeugdzorg

Jeugdzorg

Jeugdzorg

Jeugdzorg

St. Welzijn & Dienstverlening AMW
WMO team gemeente Delfzijl

Limor

AMW

AMW

SW&D 

ASWA Appingedam jeugd -en jongerenwerk

welzijn

welzijn