Gemeente Stadskanaal

Lokale signaalgevers:
CBS  Anne de Vries primair onderwijs
CBS De Lindenborgh primair onderwijs
CBS De Maarsborg primair onderwijs
CBS De Meander primair onderwijs 
CBS De Verbindingsweg primair onderwijs 
CBS De Zandtange primair onderwijs
CBS Gabriel Dam primair onderwijs
CBS Oranje Nassauschool primair onderwijs 
CBS De Hochte primair onderwijs
Gereformeerde school Piet Prins primair onderwijs 
OBS De Oleander primair onderwijs 
OBS De Westerschool primair onderwijs 
OBS Parkwijkschool primair onderwijs 
OBS Hagenhofschool primair onderwijs 
OBS Meester Neuteboomschool primair onderwijs 
OBS De Musselhorst primair onderwijs 
ODS ‘t Zonnedal primair onderwijs
SBO De Baldakijn primair onderwijs 
Willibrordschool primair onderwijs
Meidoornschool primair onderwijs
CBS De Ark primair onderwijs
St. Antoniusschool primair onderwijs
Heilig Hartschool primair onderwijs
CBS de Rank primair onderwijs
Ubbo Emmius Onstwedde voortgezet onderwijs
Ubbo Emmius Stadskanaal voortgezet onderwijs
PrO Stadskanaal voortgezet onderwijs
Noorderpoortcollege middelbaar beroeps onderwijs
Lefier woningcorporatie
   
Gemeente Stadskanaal leerplicht 
   
CJGV Stadskanaal jeugdzorg
Verloskundigenpraktijk New Life gezondheidszorg
Psychologiepraktijk Holtjer BV gezondheidszorg
Welstad | Tinten welzijngroep

Stichting Peuterwerk

AMW

AMW