Gemeente Old Ambt

Lokale signaalgevers:
CBS Het Baken primair onderwijs 
OBS Jaarfke primair onderwijs 
CBS Maranatha primair onderwijs
Ds. W. Oosterheertschool primair onderwijs
CBS De Leilinde primair onderwijs 
CBS Mons Sinai primair onderwijs
CBS De Vossenburcht primair onderwijs 
CBS Annewieke primair onderwijs
CBS De Wegwijzer primair onderwijs
OBS De Bouwsteen primair onderwijs
OBS Eexterbasisschool primair onderwijs
OBS De Tweemaster primair onderwijs
OBS De Kleine Dollard primair onderwijs
OBS Drieborg primair onderwijs
OBS De Waterlelie primair onderwijs
OBS Heiligerlee primair onderwijs
OBS Beukenlaan primair onderwijs
OBS Letterwies primair onderwijs
OBS De Noordkaap primair onderwijs
St. Primenius Sint Vitusschool primair onderwijs
OBS Houwingaham primair onderwijs
OBS De Uilenburcht  primair onderwijs
Campus Winschoten Dollard College voortgezet onderwijs
Dollardcollege, stikkerlaan voortgezet onderwijs
Dollardcollege, bovenburen voortgezet onderwijs
Dollardcollege, Hommesplein voortgezet onderwijs
Ubbo Emmius Winschoten voortgezet onderwijs
Noorderpoort middelbaar beroeps onderwijs
De Meentschool speciaal onderwijs
Delta speciaal onderwijs
Gemeente Old Ambt leerplicht
Gemeente Winschoten leerplicht
Prengerhoekman fysiotherapie gezondheidszorg
Beweegcentrum Winschoten gezondheidszorg
Leda, praktijk voor verloskunde gezondheidszorg
Oosterlengte  gezondheidszorg
Kuipers en Houtman B.V. gezondheidszorg
St. Samenwerkingsverband Schienvat en Neon Jeugdzorg
Reik (de vroegere Driever’s Dale)   Jeugdzorg  
kinderopvang Gisela kinderopvang
SWO Peuterspeelzalen kinderopvang
St. Kinderopvang Winschoten kinderopvang
Kinderverblijf Dien Popke kinderopvang
Sociaal Werk Oldambt AMW
St. woongroep Babajit Het Oude Ambt Welzijn Welzijn