Gemeente Pekela

Lokale signaalgevers:
CBS De Zevensprong primair onderwijs 
CBS Groen van Prinsterer primair onderwijs 
ODBS Theo Thijssen primair onderwijs 
OBS De Linde primair onderwijs 
Jenaplanschool St. Willibrordus primair onderwijs 
OBS Feiko Clock primair onderwijs 
OBS Hendrik Wester primair onderwijs 
   
Dollard college Pekela voortgezet onderwijs 
Huisarts Feis W.L. gezondheidszorg
Huisarts Oppewal F. gezondheidszorg
Huisarts Roelfsema D.J. gezondheidszorg
Huisarts Savenije A.f.j. gezondheidszorg
Huisarts Zevenhuizen gezondheidszorg
   
St. ‘t Schievat/jongerenproject Neon welzijn
Stichting De Badde

Gemeente Pekela

AMW

Jeugdzorg