Gemeente Groningen

Lokale signaalgevers:
Gemeente Groningen leerplicht                         
Gemeente Groningen dienst OCSW
leerplicht                           
Annie M.G. Schmidtschool primair onderwijs
De vuurtoren primair onderwijs
De Beijumkorf primair onderwijs
De Triangel primair onderwijs
Bisschop Bekkersschool primair onderwijs
Boerhaaveschool primair onderwijs
Borgmanschool primair onderwijs
Brederoschool primair onderwijs
GBS Johannes Calvijn primair onderwijs
GBS Rehobothschool primair onderwijs
Groningse schoolvereniging GSV primair onderwijs
CBS De Hoeksteen primair onderwijs
OBS De Driebond primair onderwijs
OBS De Pendinghe     primair onderwijs
OBS De Ploeg primair onderwijs
OBS De Swoaistee primair onderwijs
OBS De Vlint primair onderwijs
OBS Karrepad                                              primair onderwijs
OBS Siebe Jan Boumaschool                        primair onderwijs
OBS Joseph Haydn primair onderwijs
OBS de Feniks primair onderwijs
Oosterhoogebrugschool  primair onderwijs
Openbare Jenaplan De Petteflet                 primair onderwijs
St. Michaelschool  primair onderwijs
ODS De Starter primair onderwijs
Widar Vrijeschool Groningen primair onderwijs
OBS De Expeditie

 

Brinkschool

Brinkschool, loc De Linde

CBS De Borg

CBS Hunnebal

GBS De Mikkelhorst

OBS De Rieshoek

Stg. St. Nicolaas

OBS De Wissel

OBS De Meent

Peter Petersenschool

CBS De Marke

 

VGPONN De Poort

OBS De Huifkar

CBS De Fontein

CBS De Schalm

CBS De Til

CBS De Wieken

 

 

primair onderwijs

 

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

 

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

primair onderwijs

 

 

 

SBO Dr. Bekenkampschool speciaal onderwijs
SBO Feducia   speciaal onderwijs
SBO De Kimkiel  speciaal onderwijs
SBO De Meerpaal speciaal onderwijs
RENN4 Op de rail/Herstart speciaal onderwijs
SBO De Steiger speciaal onderwijs
Tine Marcusschool

 

Guyotschool voor doven en slechthorenden

Mytylschool Prins Johan Friso

Groninger Buitenschool

Visio Onderwijs Haren

 

 

speciaal onderwijs

 

speciaal onderwijs

speciaal onderwijs

speciaal onderwijs

speciaal onderwijs

 

 

Professor W.J.  Bladergroenschool                          speciaal voortgezet onderwijs
RENN4 Erasmusschool                                speciaal voortgezet onderwijs
RENN4 Th. Hart de Ruyterschool  

 

speciaal voortgezet onderwijs

 

 

Stichting RENN4, Project Keerpunt speciaal voortgezet onderwijs
Lieflandschool, W.A. van                              speciaal voortgezet onderwijs
De Wingerd so/vso zml                                speciaal voortgezet onderwijs
De Bolster speciaal voortgezet onderwijs
Kentalis dr. J. de Graafschool

Kentalis Guyotschool

speciaal voortgezet onderwijs

speciaal voortgezet onderwijs

Reitdiep College                                          voortgezet onderwijs
Wessel Gansfortcollege Kluiverboom voortgezet onderwijs
Wessel Gansfortcollege Heerdenpad                             voortgezet onderwijs
Augustinuscollege Adm. De Ruyterlaan voortgezet onderwijs
Augustinuscollege Diamantlaan OPDC voortgezet onderwijs
Augustinuscollege Diamantlaan VMBO voortgezet onderwijs
Gomarus college voortgezet onderwijs
Gomarus college Rebound/Cluster4 voortgezetonderwijs
Zernike College voortgezet onderwijs
Willem Lodewijk Gymnasium voortgezet onderwijs
H.N. Werkman College voortgezet onderwijs
Rebound Groningen voortgezet onderwijs
Heyerdahlcollege voortgezet onderwijs
Parcival college voortgezet onderwijs
Praedinius Gymnasium voortgezet onderwijs
Topsport Talentschool

Leon van Gelder

 

Maartencollege

Zernike college

voortgezet onderwijs

voortgezet onderwijs

 

voortgezet onderwijs

voortgezet onderwijs

Alfacollege Middelbaar beroeps onderwijs
Noorderpoort Middelbaar beroeps onderwijs
AOC Terra Middelbaar beroeps onderwijs
ROC Monso Alting College Middelbaar beroeps onderwijs
Rebound MBO Middelbaar beroeps onderwijs
SKSG kinderopvang kinderopvang
BSO Schildersbuurt kinderopvang
BSO De Blokhut kinderopvang
Kids First COP Groep kinderopvang
Bruintje Beer                                                kinderopvang
Klavertje 3 kinderopvang
Pierewiet  kinderopvang
Mirakel                                     kinderopvang
Merdeka kdv                                                kinderopvang
Toverlantaarn kinderopvang
Poolster  kinderopvang
Rakkerbak kinderopvang
Ranonkel kinderopvang
Battello kinderopvang
La Casa                                                       kinderopvang
Zuiderzon kinderopvang
Klavertje 6     kinderopvang
Dolfijn     kinderopvang
Hummelhuis kinderopvang
Kastanjeplein     kinderopvang
Kindercentrum Oosterpoort  kinderopvang
Naranja kinderopvang
Vuurtoren kinderopvang
Paddeltje kinderopvang
Rode Pimpernel                                            kinderopvang
Rode Pimpernel BSO                                     kinderopvang
DoReMi kinderopvang
Boegbeeld kinderopvang
Melkweg kinderopvang
Zonnewind kinderopvang
Regenboog kinderopvang
Baloe kinderopvang
Engelbert kinderopvang
Flonkersteen kinderopvang
Kardinge kinderopvang
Lancelot kinderopvang
Naranja bso kinderopvang
NSA kinderopvang
Picasso kinderopvang
Poolster bso kinderopvang
SKSG Waterrijk kinderopvang
Wikke kinderopvang
Wikke bso kinderopvang
 Jabadoo kinderopvang
KDV De Blokkendoos

Pido

Stg.Kinderopvang Haren

St. Peuterspeelzalen ten Boer

Humanitas Oldambt

kinderopvang

kinderopvang

kinderopvang

kinderopvang

AMW

MJD AMW
KVP de Taaltrein AMW
Helios Solutions AMW
Marinizorg B.V. AMW
AMK  Groningen.

St. Jeugdbescherming Noord (JB Noord)

Noorderkompas

Basic Trust Noord

St De Trans

GGMD voor Doven en Slechthorenden

Stichting Prokino Zorg

Praktijk de Toverlantaarn

Portalis

Profila Zorg

Omegagroep / Het Middelpunt

Flevostate

Wonen met Zorg

PP Uniek

Saul B.V.

Kindertherapie Anouk Endeveld

Gedragswetenschappelijke praktijk Evenwicht

Stichting Amigo (Norg)

Zandberg Zakelijke Dienstverl. (Emmen)

Cedin

Zorgkracht 12 de Nrd Zorgcoöp

Care Forward Noord

Chavah

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

jeugdzorg

St. Community Support welzijn
La Hacienda welzijn
Leger des Heils Noord welzijn
MEE welzijn
Meldpunt Overlast en Zorg welzijn
Cosis (voorheen Novo) welzijn
De Ploeg MPG project Groningen welzijn
ROHO (org. voor hulp en ondersteuning) welzijn
WerkPro, Sociaal Buurtbeheer welzijn
Team050 welzijn
St. Woongroep Babajit welzijn
Stichting Huis & Toevluchtsoord welzijn
Station Noord

A-Mezo

Stg. Torion

welzijn

welzijn

welzijn

Halt Noord-Nederland veiligheid
Leger des HeilsRIBW-jeugd veiligheid
Leger des Heils Jeugd&Reclassering veiligheid
Steunpunt Huiselijk Geweld veiligheid
Veiligheidshuis Groningen veiligheid
TSN Thuiszorg Groningen (Nait Soezen Stad) gezondheidszorg
Lentis/Jonx, Lentis FACT 4 gezondheidszorg
Inter-Psy & Inter-Psy begeleidt gezondheidszorg
Stichting Ilmarinen gezondheidszorg
UMC Groningenthuis gezondheidszorg
HVD/GGD Groningen OGGZ gezondheidszorg
Stichting Terwille gezondheidszorg
Kraamzorg Het Groene Kruis gezondheidszorg
OCRN gezondheidszorg
Accare UCK&J

Stichting WIJ Groningen

gezondheidszorg

gezondheidszorg

Huisarts Janny Drenthe gezondheidszorg
Huisarts Mirjam Andeweg gezondheidszorg
Huisarts Nathalie van der Hoek gezondheidszorg
Huisarts C. Wijbenga gezondheidszorg
Huisarts A.J. van Verseveld gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Filius gezondheidszorg
Huisartsen Ossenmarkt gezondheidszorg
Huisartsenpraktijk Drente & Veenstra gezondheidszorg
Huisarstenpraktijk Rijkmans & Rijkmans van der laan gezondheidszorg
Huisartspraktijk G. Feenstra gezondheidszorg
Huisartsen Beijum gezondheidszorg
Huisartsen Zonnelaan gezondheidszorg
Huisartsen de Vuursteen gezondheidszorg
Huisartsen praktijk van de Hoek & Tirtotaroeno gezondheidszorg
Huisartsen Boterdiep gezondheidszorg
Huisarts H. van de Riet gezondheidszorg
Huisarstenpraktijk Hage gezondheidszorg
Huisarts E. Dijkman-Hanke gezondheidszorg
Huisarts A.P.E. Sachs gezondheidszorg
Huisarts W. Niewold gezondheidszorg
Huisarts J.W.A. van Willigen gezondheidszorg
Huisarts H.J.Th. Hermsen gezondheidszorg
Huisarts Vivian van Vliet gezondheidszorg
Huisarts D. Soeters gezondheidszorg
Huisarts J. Post

Huisartpraktijk L. Ensing

AndersOm Thuisbegeleiding B.V.

gezondheidszorg

gezondheidszorg

gezondheidszorg