Links

Hier vindt u links naar andere relevante websites

www.brabant.nl
Hier vindt u meer informatie over het jeugdbeleid van de provincie Noord-Brabant.

www.handreikingmelden.nl
Een goede verwijsindex staat of valt met de kwaliteit van de meldingen. Maar wanneer doet u een melding en wanneer niet? De handreiking op deze website helpt u, de professional, bij het maken van die afweging.

www.voordejeugd.nl
Voordejeugd.nl is van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd.