Info voor ouders/jeugdigen

Op dit deel van de website staat informatie over het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd die speciaal bedoeld is voor u als ouder of voor jou als jongere.

Zo staat aangegeven hoe rekening wordt gehouden met de privacy, hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen een signaal, wat veel gestelde vragen en antwoorden zijn en waar meer informatie kan worden opgevraagd.

Voor algemene informatie over wat Zorg voor Jeugd is, verwijzen wij naar Over Zorg voor Jeugd.

Voor een overzicht van welke instellingen zijn aangesloten op Zorg voor Jeugd verwijzen wij naar Aangesloten instellingen.