Ketenregistrerende organisaties

Hieronder vindt u alle organisaties in regio West-Brabant die ketenregistraties afgeven in Zorg voor Jeugd. Dat wil zeggen dat deze organisaties de zgn. “dat-gegevens” aan de database van Zorg voor Jeugd doorgeven van een jeugdige die met een hulpvraag in hun clientsysteem is geregistreerd. Hiermee wordt dus de keten van zorg rondom een jeugdige zichtbaar. De invoer van een ketenregistratie kan uitgevoerd worden met behulp van een automatische koppeling tussen het clientsysteem en de database van Zorg voor Jeugd. Maar kan ook rechtstreeks handmatig worden ingevoerd. Hieronder treft u de organisaties aan met de condities waaronder zij ketenregistraties invoeren.

Ketenregistratie/signaalregistratie:

Novadic Kentron
Novadic Kentron geeft ketenregistraties af van kinderen tussen 12 en 18 jaar, die  hulpverlening krijgen van Novadic Kentron. Er worden nog geen ketenregistraties afgegeven van jongeren ouder dan 18 jaar en van kinderen van ouders die hulpverlening krijgen van Novadic Kentron.
SMO Breda
automatische koppeling in voorbereiding.
GGZ West Brabant
koppeling met XM-Care wordt voorbereid.
GGZ Breburg
koppeling met Psygis wordt voorbereid.
MEE West Brabant
Zijn gestart met pilot voor handmatige invoer.
MEE Regio Waalwijk
starten waarschijnlijk binnenkort met handmatige invoer, koppeling met Direct Care wordt voorbereid
Tender
koppeling met IJZA gerealiseerd.
De Zuidwester
Voorbereidingen worden getroffen voor aansluiting met automatische koppeling IJZA.
Veiligheidshuis Bergen op Zoom (nader te bepalen)
Veiligheidshuis Breda (nader te bepalen)
Raad voor de Kinderbescherming
vooralsnog geen aansluiting.
De Bocht
koppeling met IJZA gerealiseerd.
Stichting Valkenhorst (nader te bepalen)