Ketencoördinerende organisaties

Hieronder vindt u alle instellingen in regio West-Brabant die ketencoördinatie uitvoeren.
In het convenant Zorg voor Jeugd zijn de spelregels, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom ketencoordinatie vastgelegd. Op grond van de beslisregels in het zorgconvenant wijst het systeem automatisch aan welke instelling de ketencoördinatie heeft en dus regie voert op het begeleidingsproces wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij een jeugdige.

Ketencoördinatie/ketenregistratie/signaalregistratie:

****Aan deze pagina wordt gewerkt ****

 

 

Project ketencoördinatie in de gemeente Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft, voor een looptijd van drie jaar, de GGD West-Brabant aangewezen als ontwikkelaar en uitvoerder van ketencoördinatie voor de jeugd van 0-19 jaar. Deze keuze was al gemaakt voordat het project Zorg voor Jeugd startte. Daarmee wijkt de toekenning van de ketencoördinatie voor 0-19 jarigen in Oosterhout af van de rest van de gemeenten in de regio West-Brabant.