Regionaal signaalgevende organisaties

Halt Midden- en West-Brabant
koppeling met systeem Aurah gerealiseerd.

Wanneer een jeugdige is doorverwezen naar Halt, dan geeft Halt een ketenregsitratie af voor de betreffende jeugdige. Halt registreert de jeugdige in het eigen registratiesysteem. Zodra de gegevens van de jeugdige zijn vastgelegd in het systeem kan de medewerker van Halt via een automatische koppeling een ketenregistratie doorgeven aan het signaleringssysteem ZVJ. Daarmee weten de hulpverleners van die jeugdige dat Halt betrokken is. Er wordt geen inhoudelijke informatie doorgegeven. De koppeling is gerealiseerd op basis van het BSN-nummer dat door Halt wordt gebruikt bij het registreren van jeugdigen.

Daar waar Halt constateert dat geen medewering wordt verleend door de betrokken ouders of wettelijke vertegenwoordiger en/of de situatie ernstig is, geeft Halt een signaal af. Vanzelfsprekend worden ouders, wettelijke vertegenwoordigers/jeugdigen vooraf geïnformeerd met betrekking tot het afgeven van alle signalen en ketenregistraties in ZVJ.

Regiopolitie (signalen via Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming)