Hoe aan te sluiten op Zorg voor Jeugd?

Gemeenten zijn op basis van de Jeugdwet, verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning en hulp aan jeugdigen en ouders die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Op basis van de Jeugdwet moeten gemeenten hiervoor aansluiten op de landelijke Verwijsindex Risicojongeren. Dit doen de gemeenten door een digitaal signaleringssysteem beschikbaar te stellen en het gebruik hiervan te bevorderen.
Een digitaal signaleringssysteem helpt professionals om de ondersteuning en zorg aan een jeugdige onderling af te stemmen en geeft helderheid wie en wanneer de coördinatie van zorg uitvoert, doordat het systeem een coördinator aanwijst als er meer professionals bij een gezin betrokken zijn. Door aansluiting op de Verwijsindex Risicojongeren, raken jeugdigen waar risico’s zijn gesignaleerd, ook bij een verhuizing naar een andere regio, niet uit beeld.

Via het digitaal signaleringssysteem Zorg voor Jeugd zijn gemeenten in Noordoost Brabant aangesloten op de Verwijsindex Risicojongeren. Om het gebruik van Zorg voor Jeugd te stimuleren, hebben gemeenten bij de contractering van aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp en zorgaanbieders vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, opgenomen dat aanbieders gebruik maken van een signaleringssysteem om aan te sluiten op de Verwijsindex

Wilt u als instelling aansluiten op Zorg voor Jeugd?
Neem dan contact op uw gemeente of met de regiobeheerder ( gvannuland@inforit.nl)