Regio Noordoost-Brabant

Regiobeheerder

De functie van Regiobeheerder wordt voor Noordoost-Brabant uitgevoerd door Gerry van Nuland. Bij haar en de helpdesk van InforIT ( Twan van Kollenburg) kunt u terecht met alle vragen over het gebruik van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dat kunnen vragen zijn over onder meer het wachtwoord, invullen van gegevens, niet kunnen vinden van gegevens, enzovoorts.

Gerry: “Omdat Zorg voor Jeugd geen systeem is dat je continu gebruikt, is de kans dat je niet meer precies weet hoe het werkt groter. De bereikbaarheid van de regiobeheerder is daarom erg belangrijk. Om dat extra te waarborgen is gekozen voor een ICT-bedrijf met een helpdesk faciliteit. Wij hopen dan ook dat niemand aarzelt om vragen te stellen, zodat iedereen het systeem zo snel mogelijk optimaal kan gebruiken.”

Gerry en haar collega’s zijn op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur bereikbaar op 088-6767000 en via: gvannuland@inforit.nl.

 


regiobeheerder

Instructiebijeenkomsten

Met enige regelmaat worden instructiebijeenkomsten georganiseerd waarin nieuwe signaalgevers geinformeerd worden over het gebruik van het systeem, de werking in de keten en thema’s als privacy, informeren ouders/jeugdigen etc.
Na deze instructie ontvangt de signaalgever een handleiding en de inloggegevens die toegang geven tot het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.

Geplande instructiebijeenkomsten:
Er zijn nog geen nieuwe instructiebijeenkomsten gepland.

Deelname?

U kunt zich tot de eerste van de maand waarin de instructiebijeenkomst wordt gegeven aanmelden via gvannuland@inforit.nl.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio, wordt een locatie gekozen en vervolgens bekend gemaakt.

Convenant regio Noordoost-Brabant

Het convenant voor de regio Noordoost-Brabant kunt u hier downloaden.