Aangesloten Instellingen

Deelnemers

We onderscheiden drie typen deelnemers in het project Zorg voor Jeugd:

1. Gemeenten
Gemeenten zijn als regisseur van jeugdhulpverlening opdrachtgever .

2. Instellingen die hulp verlenen aan jeugdigen als kernactiviteit hebben
Deze instellingen nemen deel in het project door te registreren en signaleren en in sommige gevallen door de zorg te coördineren en hulp te verlenen.

3. Instellingen die contact hebben met jeugdigen
Voor gemeenten in de subregio’s Uden, Maasland en Land van Cuijk geldt dat de instellingen voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basis- en voortgezet onderwijs en MBO niet rechtstreeks aansluiten op Zorg voor Jeugd. zij geven signalen door via jeugdgezondheidzorg van de GGD schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en/of jeugdpreventiewerk:

Subregio Maasland

Gemeente Bernheze
Contactpersoon: Kim de Vroome k.de.vroome@bernheze.org
Gemeente Oss
Contactpersoon: Irene Rouwendonk  i.rouwendonk@oss.nl / 0412 629862

Subregio Uden/Veghel

Gemeente Boekel
Contactpersoon: Mark van den Elzen mark.vandenelzen@boekel.nl / 0492 326800
Gemeente Landerd
Contactpersoon: Jonna van Hoesel jonna.vanhoesel@landerd.nl / 0486 458131
Gemeente Sint Oedenrode
Contactpersoon: Marjolein v. Meeuwen mmeeuwen@sint-oedenrode.nl
Gemeente Uden
Contactpersoon: Marja Ignatius m.ignatius@uden.nl
Gemeente Veghel
Contactpersoon: Paul van den Hurk paul.vanden.hurk@veghel.nl

Subregio Land van Cuijk

Gemeente Boxmeer
Contactpersoon: Dorry van Gaal Postbus 450 5830 AL Boxmeer
Gemeente Cuijk
Contactpersoon: Sheryl van Ekeren   s.van.ekeren@cjglandvancuijk.nl / 0485 396600
Gemeente Grave
Contactpersoon:  Sheryl van Ekeren   s.van.ekeren@cjglandvancuijk.nl / 0485 396600
Gemeente Mill en St. Hubert
Contactpersoon:  Sheryl van Ekeren   s.van.ekeren@cjglandvancuijk.nl / 0485 396600
Gemeente Sint-Anthonis
Contactpersoon: L. de Kroon lindadekroon@sintanthonis.nl /
0485 388846