Ketencoördinerende organisaties

 

Hieronder vindt u alle instellingen in regio Noordoost-Brabant die ketencoördinatie uitvoeren.
In het convenant Zorg voor Jeugd zijn de spelregels, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom ketencoordinatie vastgelegd. Op grond van de beslisregels in het zorgconvenant wijst het systeem automatisch aan welke instelling de ketencoördinatie heeft en dus regie voert op het begeleidingsproces wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij een jeugdige.Daarnaast zijn er ook nog partijen die door een warme overdracht ketencoördinatie kunnen voeren.
De beslisregels zijn sinds 1 januari 2015 als volgt :

Jeugdbescherming Brabant
Jeugbescherming
Jeugdreclassering

GGD Hart voor Brabant 0-19
Als er alleen gezondheidspartijen betrokken zijn.

Basisteam Jeugd en Gezin ( BJG)

 

Ketencoördinatie/ketenregistratie/signaalregistratie:
Jeugdbescherming:
koppeling met systeem IJ

GGD Hart voor Brabant:
koppeling met KIDOS

CJG Land van Cuijk

Ons Welzijn:

Lumens Groep .

Basisteams jeugd en gezin

Toegang Jeugd Uden en Landerd

MEE Noordoost Brabant

Wiliam Schrikker Groep