Links

Hier vindt u links naar andere relevante websites

www.brabant.nl
Hier vindt u meer informatie over het jeugdbeleid van de provincie Noord-Brabant.

www.rijksoverheid.nl/
Hier vindt u meer informatie over het jeugdbeleid van de Rijksoverheid.

www.handreikingmelden.nl
Een goede verwijsindex staat of valt met de kwaliteit van de meldingen. Maar wanneer doet u een melding en wanneer niet? De handreiking op deze website helpt u, de professional, bij het maken van die afweging.

www.regelhulp.nl
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.

www.jeugdwet.nl
Hier vindt u de tekst van de Jeugdwet.

VNG – Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
Hier vindt u de laatste informatie van de VNG over de VIR.