Aangesloten Instellingen

Deelnemers

We onderscheiden drie typen deelnemers binnen Zorg voor Jeugd:

1. Gemeenten
Gemeenten zijn als regisseur van jeugdhulpverlening opdrachtgever.

2. Instellingen die hulp verlenen aan jeugdigen als kernactiviteit hebben
Deze instellingen nemen deel door te registreren en signaleren en in sommige gevallen door de zorg te coördineren en hulp te verlenen.
Klik voor overzicht ketenregistrerende partijen hier

3. Instellingen die contact hebben met jeugdigen
Deze instellingen, zoals onderwijs en kinderdagverblijven, nemen deel door signalen af te geven.
Klik voor overzicht signaalgevende partijen hier

Deelnemende gemeenten en contactpersonen zijn:

Gemeente Asten
Contactpersoon: Patricia van de Kruijs
p.vandekruijs@asten.nl / 0493 671212

Gemeente Deurne
Contactpersoon: Esther Meulman
e.meulman@deurne.nl / 0493 387711

Gemeente Gemert-Bakel
Contactpersoon: Han Weijers
han.weijers@gemert-bakel.nl / 0492 378500

Gemeente Helmond
Contactpersoon: Yvonne Hoeben
y.hoeben@helmond.nl / 0492 587074

Gemeente Laarbeek
Contactpersoon: Elle Toonen
elle.toonen@laarbeek.nl / 0492 469700

Gemeente Someren
Contactpersoon: Inge Janssen
i.janssen@someren.nl / 0493 494888