Ketenregistrerende organisaties

Hieronder vindt u alle organisaties in regio Peelland die ketenregistraties afgeven in Zorg voor Jeugd. Dat wil zeggen dat deze organisaties de zgn. “dat-gegevens” aan de database van Zorg voor Jeugd doorgeven van een jeugdige die met een hulpvraag in hun clientsysteem is geregistreerd. Hiermee wordt de keten van zorg rondom een jeugdige zichtbaar. De invoer van een ketenregistratie kan uitgevoerd worden met behulp van een automatische koppeling tussen het clientsysteem en de database van Zorg voor Jeugd. Maar kan ook rechtstreeks handmatig worden ingevoerd. Hieronder treft u de organisaties aan.
– Bijzonder Jeugdwerk
– CJG Deurne
– CJG Gemert-Bakel
– CJG Laarbeek
– CM.begeleiding
– De Zorgboog
– GGZ Oost Brabant regio Helmond
– Halt Oost Brabant
– Herlaarhof
– Jeugd- en gezinswerkers Peelregio
– Jeugd Veilig Verder
– Jeugdbescherming Brabant
– Levgroep
– MEE ZO-Brabant:
– Novadic Kentron
– Savant, organisatie voor Zorg
– Sociaal Team Asten
– Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o.
– Stichting de Noodkreet
– Stichting ORO
– Stichting ViERBINDEN
– Veilig Thuis Zuidoost Brabant (hebben raadpleegfunctie binnen ZvJ)
– William Schrikker Groep
– ZO Someren
– Raad voor de Kinderbescherming:
Meld via de Landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR).