Privacy

In Zorg voor Jeugd komt alleen de melding dat er zorgen zijn rondom een jeugdige of dat een organisatie hulp biedt aan een jeugdige. Er staat niet in wat er aan de hand is. Het is dus geen elektronisch dossier met inhoudelijke informatie.

Het vastleggen van de informatie in Zorg voor Jeugd is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uiteraard gaan de betrokken organisaties heel zorgvuldig met de gegevens om.
De organisatie die een signaal of ketenregistratie afgeeft in Zorg voor Jeugd informeert hierover de ouders/verzorgers en/of de jeugdige.

klik hier voor meer informatie over privacy